Przypomnienie o obowiązku zawiadamiania o zmianie godzin czynności pracy aptek

Szanowni Państwo,

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska przypomina o obowiązku zawiadamiania o zmianie godzin czynności pracy aptek. Informowane powinny być następujące instytucje:

-Starostwo Powiatowe (według właściwości),

-Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, 

-Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

-Opolska Okręgowa Izba Aptekarska.