Przypomnienie komunikatu i obwieszczenia Ministra Zdrowie w sprawie Viregytu-K