Przypomnienie dotyczące obowiązków aptek w zakresie ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami corocznej i obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska w aptekach przypominam skrótowe opracowanie. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa organy administracji publicznej mogą nakładać stosowne kary. W załącznikach znajdą Państwo aktualne formularze sprawozdań. 

Do dnia 15 marca 2019 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami.

Do 15 marca 2019 roku należy także wnieść opłatę recyklingową za 2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2389) stawka opłaty recyklingowej wynosi  0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby z tworzywa sztucznego. Opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty. Wniesienie opłaty nie wiąże się ze sporządzeniem dodatkowego sprawozdania w formie papierowej. Szczegóły dostępne na stronie: https://bip.opolskie.pl/2019/01/oplata-recyklingowa/ 

Dla aptek korzystających ze środowiska Urząd Marszałkowski przygotował system EkoPłatnik pozwalający na sporządzenie sprawozdania. EkoPłatnik jest dostępny pod adresem: https://ekoplatnik.opolskie.pl/ . Termin przygotowanie sprawozdania to 31 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego http://bip.opolskie.pl

mgr farm. Przemysław Wyzga