Przypomnienie dotyczące obowiązków aptek w zakresie ochrony środowiska

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami corocznej i obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska w aptekach przypominam skrótowe opracowanie. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa organy administracji publicznej mogą nakładać stosowne kary. W załącznikach znajdą Państwo aktualne formularze sprawozdań. 

Do dnia 15 marca 2018 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami.

Dla aptek korzystających ze środowiska Urząd Marszałkowski przygotował system EkoPłatnik pozwalający na sporządzenie sprawozdania. EkoPłatnik jest dostępny pod adresem: https://ekoplatnik.opolskie.pl/ . Termin przygotowanie sprawozdania to 31 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego http://bip.opolskie.pl

mgr farm. Przemysław Wyzga