Poprawiona wersja opracowania e-recepty (kodeina)

W załączniku poprawiona wersja opracowania dotycząca e-recepty, porównania z paierową oraz wydawania m.in. preparatów złożonych z kodeiną.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA