Pismo Tomasza Kostusia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W załączeniu przekazujemy Państwu Pismo Tomasza Kostusia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  skierowane  do mgr farm. Marka Tomkowa Prezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wraz z załącznikami.