Pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego