Pismo Ministerstwa Zdrowia ws. zakładania kont w ZSMOPL