Opracowanie zmian dotyczących recept

Szanowni Państwo,

w załączeniu opracowanie zmian dotyczących recept w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 11 września 2018 r. (DU 2018 poz. 1773)

Inne informacje:

1) zgodnie z komunikatem NIA w przypadku gdy na recepcie zapisano refundowaną szczepionkę p/grypie VaxigripTetra i nie zaznaczono poziomu odpłatności apteka realizuje taką receptę na zniżkę tylko w przypadku gdy pacjent w dniu wystawienia dokumentu miał skończone 65 lat.

https://www.nia.org.pl/2018/09/18/nia-komunikat-w-sprawie-wydawania-z-apteki-szczepionki-vaxigriptetra/

2) zgodnie ze stanowiskiem MZ możemy dzielić opakowania leków na zasadach obowiązujących w rozp. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570)
Stanowisko to jest o tyle dziwne, że powołuje się na nieistniejące, nieaktualne rozporządzenie.

https://www.nia.org.pl/2018/04/18/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-recept-2/

3) w opracowaniu podano źródło dotyczące tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę. zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 2) "dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu - osoba wydająca okresla je na podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji;"

mgr farm Marek Matysik
Wiceprezes OORA