Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu 10.11.2019r. zmarła

mgr farm. Alicja Małota

Msza Żałobna zostanie odprawiona

15 listopada 2019 r, o godzinie 10.00

w Kaplicy Cmentarnej (Stara Kaplica)

na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

i Oddziału PTFarm w Opolu