Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 26 marca 2019r. zmarła

mgr farm. Jadwiga Morzycka

Ceremonia Pogrzebowa zostanie odprawiona

w 30 marca 2019 r, o godzinie 12.00 Opole-Półwieś                             

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej