Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

mgr farm. Bożena Piątek-Żurakowska.

Msza Żałobna zostanie odprawiona

2 stycznia 2019 r. (środa), o godzinie 9.00

w Kościele na Skarbimierzu (Brzeg). 

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa ok. godz. 10.00

na Cmentarzu Głównym w Brzegu.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.