Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

mgr farm. Czesława Oleszczuk-Sokołowska

Msza Żałobna zostanie odprawiona

18 lipca 2018 r, o godzinie 10.00

w kościele mieszczącym się w Kłodnicy.

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej