Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

mgr farm. Krystyna Kłuskiewicz

Msza Żałobna zostanie odprawiona

10 lutego 2018 r, o godzinie 14.00

w kościele mieszczącym się na Cmentarzu w Głogówku.

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej