Opolska Okręgowa Izba Aptekarska z głębokim żalem zawiadamia...

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  w dniu 09.03.2020r. zmarła

mgr farm. Danuta Piasecka-Chudy

Msza Żałobna zostanie odprawiona

13 marca 2020r. o godzinie 13.00

w Kaplicy Cmentarnej (Nowa Kaplica)

na Cmentarzu Komunalnym Opole-Półwieś

Po mszy żałobnej odbędzie się Ceremonia Pogrzebowa.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom

składają

członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

i Oddziału PTFarm w Opolu