Odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbórki odpadów

Szanowni Państwo,

informuję że na terenie miasta Opola prowadzone jest zadanie – „Odbiór przeterminowanych leków pochodzących z prowadzonej przez Urząd Miasta Opola akcji selektywnej zbiórki leków z gospodarstw domowych”. Polega ono na odbieraniu przeterminowanych leków od mieszkańców, za pośrednictwem aptek posiadających specjalnie do tego przeznaczone pojemniki, które zakupione zostały przez Miasto Opole.

Przystąpienie apteki do Programu jest dobrowolne i bezpłatne, w związku z tym to właściciel apteki powinien zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa chęć posiadania takiego pojemnika w swojej aptece.

 

W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji o możliwości przystąpienia do Programu wszystkim właścicielom aptek, w celu umożliwienia mieszkańcom oddawania przeterminowanych leków w jak największej ilości aptek na terenie Opola.

 

Pozdrawiam

 

Monika Laxy

Podinspektor

Referat Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Opola

tel. +48 77 45 11 819

fax +48 77 45 11 876

email: monika.laxy@um.opole.pl