Od 1 kwietnia 2020r. apteka nie może wystawiać odpisów recept - przypomnienie

W dniu 31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw poz. 567 została ogłoszona Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw z zakresie ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ustawie tej w art. 5 wprowadzono zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne. Jedną ze zmian pod pozycją 9) b) jest uchylenie w Art. 96a PF ustępu 6, który dotyczy odpisu recepty (jakie dane powinna zawierać itd.).

Czyli apteka nie może wystawiać już odpisów recept, ale może realizować odpisy wystawione przed 1 kwietnia br.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/567

mgr farm. Marek Matysik