Obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska – przypomnienie

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami corocznej i obowiązkowej sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska w aptekach przypominam skrótowe opracowanie. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa organy administracji publicznej mogą nakładać kary grzywny lub mandaty. W załącznikach znajdą Państwo aktualne formularze sprawozdań.

Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana w sprawozdawczości dot. korzystania ze środowiska. Podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają zestawienia w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł. Wynika to ze zmiany przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadzonych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego http://bip.opolskie.pl 

mgr farm. Przemysław Wyzga

- Członek Prezydium OORA -