Obowiązek wpisu apteki do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Szanowni Państwo,

z informacji uzyskanych w godzinach porannych z Urzędu Marszałkowskiego, „jako apteki” zobowiązani jesteśmy do wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (w skrócie BDO).

 

Termin wpisu upływa dzisiaj tj. 24 lipca 2018 r. o północy. Formularz, należy złożyć osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego), ewentualnie przez platformę ePUAP.

 

Aby dopełnić tego obowiązku, należy wypełnić formularz rejestrowy oraz oświadczenie dla wytwórcy odpadów (załączniki). W formularzu wypełniamy stronę -1- (wszystko poza Danymi producenta) oraz -3-. W oświadczeniu wypełniamy obie strony. Numer miejsca wytwarzania nadajemy sami np. „1” (podmioty posiadające kilka aptek nadają numery kolejne tworząc załącznik nr 2 dla każdej z nich.). Kod i rodzaj odpadów spisujemy z karty przekazania odpadów (np. z ostatniej utylizacji) lub z rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów (zestawienie wysyłane co roku do 15 marca). W przypadku aptek najczęściej będzie to:

  • 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

 

Jako wytwórcy odpadów jesteśmy zwolnieni z opłaty rejestrowej (art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach).

Wypełnione i podpisane dokumenty, należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Proszę o sprawdzenie godzin pracy placówek pocztowych w Państwa okolicach, gdyż dokumenty trzeba nadać dzisiaj.

Wszelkie szczegóły, podstawy prawne oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

http://bip.opolskie.pl/2018/02/rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/

mgr farm. Przemysław Wyzga

- Członek Prezydium OORA -