Michał Byliniak: Dla przyszłości zawodu farmaceuty kierunek jest tylko jeden