List otwarty Naczelnej Rady Aptekarskiej do Parlamentarzystów