Kumunikat MZ w sprawie leków 75+

Ministerstwo Zdrowia wydało kolejny komunikat uaktualniający i zastępujący niektóre wcześniejsze komunikaty dotyczące leków dla Seniora.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-uaktualniajacy...

Komunikat przeznaczony jest, moim zdaniem, dla osób uprawnionych do wystawiania recept dlatego, że np. osoba realizująca nie ma możliwości sprawdzenia czy papierowa recepta na uprawnienie "S" została wypisana w POZ czy gdzie indziej.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA