Komunikat Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

W związku ze zbliżającymi się w tym roku wyborami / zjazdem sprawozdawczo-wyborczym w poszczególnych regionach naszej izby przeprowadzone będą wybory delegatów na zjazd Okręgowej Izby w Opolu.

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z dostępnym na stronie internetowej regulaminem. Jednocześnie nadmieniamy, że ostateczny podział na regiony wyborcze oraz liczbę uprawnionych delegatów z danego regionu ustalone zostanie przez Okręgową Radę Aptekarską na jej posiedzeniu w dniu 15.03.2019r.