Komunikat nr 2 w sprawie 8-cyfrowych numerów PWZ

Członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się z prośbą o dostarczanie do biura izby aptekarskiej oryginału Zaświadczenia o Prawie Wykonywania Zawodu Aptekarza (tzw. „starych” PWZ, wydanych przez OOIA) w celu dokonania adnotacji urzędowej dotyczącej wygenerowanego nowego numeru PWZ widniejącego w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.

Zaświadczenia o PWZ Aptekarza można dostarczać osobiście lub za pomocą poczty (należy wskazać adres do odesłania).

Biuro OOIA  nie będzie dokonywało zmian z chwilą dostarczenia dokumentu (na poczekaniu).

Dostarczenie do biura izby Zaświadczenie o Prawie Wykonywania Zawodu Aptekarza wydane przez ORA w Opolu  do dnia 20 grudnia 2018r. skutkować będzie możliwością odbioru dokumentu  jeszcze w 2018r.( po otrzymaniu informacji telefonicznej z biura OOIA)

Wszystkie Zaświadczenia o PWZ Aptekarza dostarczone  po 20 grudnia 2018r.  w celu dokonania adnotacji będą sporządzane w 2019r.