Komunikat NIA dla aptek

WYCOFANIE Z OBROTU WSKAZANYCH SERII PRODUKTÓW LECZNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJĘ CZYNNĄ WALSARTAN (VALSARTANUM) – KOMUNIKAT DLA APTEK

W związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum), przypominamy zasady wydawania leku przez farmaceutów, w przypadku zagrożenia:

  • zdrowia pacjenta, na podstawie recepty farmaceutycznej, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne – szczegóły dostępne tutaj.
  • życia pacjenta, skutkujące wydaniem jednego opakowania leku na receptę bez recepty, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne – szczegóły dostępne tutaj.

W obu powyższych przypadkach pacjent może nabyć lek ze stuprocentową odpłatnością.

Jednocześnie przypominany, że szczegółowe kwestie dotyczące zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia:

http://www.nia.org.pl/2018/07/05/wycofanie-z-obrotu-wskazanych-serii-pro...

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA