Komunikat MZ w sprawie realizacji recept z 01.02 br

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie niektórych przepisów stosowanych do realizacji recept.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-niek...

Wpisanie przez osobę uprawnioną symbolu X lub 100% przy leku oznacza, że lek ma być wydany pełnopłatnie. Umieszczenie na recepcie dodatkowo symboli uprawnień S, IW itp. nie zmienia tej odpłatności i symbole takich uprawnień nie powinny być stosowane razem z X lub 100%.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA