Komunikat dotyczący Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska informuje, iż z dniem 20 listopada 2018r. mgr farm. Wojciech Olender złożył rezygnację z pełnienia funkcji redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  „Nowych Wiadomości Farmaceutycznych”.

                W związku z powyższym osoby zainteresowane nieodpłatną pracą na rzecz Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w ramach kontynuacji  wydawania Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  proszone są o zgłaszanie  swojej chęci współpracy na adres mailowy biuro@ooia.pl podając w treści wiadomości :imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

 

Z poważaniem

Kierownik

Biura Opolskiej Okręgowej
Izby Aptekarskiej
Agnieszka Kmiotek