Informacja dotycząca szkolenia planowanego na dzień 18.03.2020r.-odwołane

Ze względu na sytuacje związaną z koronawirusem Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie wraz z firmą Miralex informuje o przełożeniu szkolenia, króre zostało zaplanowane na 18.03.2020r. Nowy termin szkolenia zaostanie przekazany w późniejszym terminie.