Biuro izby od 22 maja 2019r. w nowej siedzibie

Informuję, że Opolska Okręgowa Izba Aptekarska zmieniła siedzibę.

Od 22 maja br nowa siedziba OOIA mieści się przy ul. Katowickiej 50/20 I p. (budynek NOT).

Godziny czynności biura OOIA pozostają bez zmian.

Niestety na obecną chwilę nie działa sytem teleinformatyczny.

Poczta mailowa będzie czynna prawdopodobnie od dzisiaj,

natomiast nowy numer telefonu jest w trakcie załatwiania.

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA