19 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dzięki zmianie przepisów apteki będą mogły sprzedawać niektóre leki między innymi szkołom i Domom Pomocy Społecznej, zakłady pracy, fundacje czy lecznice weterynaryjne. Do sprzedaży apteka może wystawić fakturę, w której nabywca będzie ten podmiot.

Od 20.08.2019 r. apteki mogą zaopatrywać podmioty inne aniżeli pacjent lub podmioty upoważnione do obrotu produktami leczniczymi, we wszystkie produkty lecznicze o kategorii dostępności OTC (wydawane bez recepty), z wykluczeniem produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne (pseudoefedryna, dekstrometorfan i kodeina). 

Żadnym ograniczeniom w sprzedaży nie podlegają wyroby medyczne, suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczania żywieniowego.

http://www.aptekarzpolski.pl/2019/08/19-sierpnia-w-dzienniku-ustaw-opubl...

DU 2019.1542

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1

 

mgr farm. Marek Matysik

wiceprezes ORA